Scholen worstelen met regels en orde

Joke Mat

Het lijkt er sterk op dat het incident deze week met een weerspannige leerling op een school in Nieuwegein niet op zichzelf staat. Dat leerlingen weigeren de klas te verlaten als de docent dat opdraagt, is aan de orde van de dag, zeggen directeuren van andere vmbo-scholen. Idem dito ouders die het niet pikken als de school hun kind straf oplegt.

Ook in Groot-Brittannië zijn er zorgen over gezags- en ordeproblemen op school, al staan leerlingen nog altijd keurig in de rij voor ze de klas binnengaan. De Britse regering benoemde onlangs een school behaviour tsar, die de basisscholen een lange lijst met eisen stuurde waaraan een goed geleide school moet voldoen. De schoolregels dienen in elk lokaal aan de muur te hangen. Leraren moeten weer het goede voorbeeld geven.

In Nederland trekt de Amsterdamse orthopedagoog Astrid Boon langs de scholen met een pleidooi voor strengere schoolregels en betere straffen. Ze bepleit niet de kastijding die een Katwijkse dominee deze week voorstelde, maar wel de bijna even ouderwetse strafregels. Kinderen komen er te vaak mee weg als ze een instructie van een leerkracht negeren, zegt Boon. Ze weten niet meer hoe het hoort.

Vmbo-scholen zoeken eigen oplossingen. Zoals een ‘pedagogisch beveiliger’ die opdraaft bij calamiteiten. Om die jongen die weigert de gang op te gaan toch met zachte drang uit de klas te verwijderen.

Commentaar: pagina 2

In het nieuws: pagina 4-5