Raoul Heertje

De column van Raoul Heertje verschijnt vandaag niet. De komende tijd verschijnt zijn bijdrage eens per twee weken.