Meer bewegen in buurt? kabinet geeft 70 miljoen

Om meer mensen in beweging te krijgen geeft het kabinet veel geld uit aan sportbuurtcoaches.

Het kabinet Rutte gaat jaarlijks zeventig miljoen euro investeren in sport en bewegen in de buurt. Meer mensen in Nederland moeten worden gestimuleerd om te gaan sporten en bewegen, schreef minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil met het geld onder meer het aantal sportbuurtcoaches uitbreiden van duizend naar 2.900. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld bij een fitnesscentrum werken of in een andere sector, zoals het onderwijs. Door die combinatie kunnen zij er volgens de minister voor zorgen dat meer mensen gaan bewegen.

Bestaande sportruimtes moeten volgens Schippers beter worden benut. Een revalidatiecentrum kan volgens haar bijvoorbeeld in de avonduren worden opengesteld voor buurtbewoners. Een nieuwe taakgroep, die geleid zal worden door de Maastrichtse burgemeester Onno Hoes, moet van de minister gaan uitzoeken welke belemmeringen een ‘creatief’ gebruik van sportaccommodaties in de weg staan.

Een belemmering is volgens de minister dat de voorzieningen op een sportvereniging niet mogen worden gebruikt door de naschoolse opvang. Voor de naschoolse opvang gelden strenge eisen, op het gebied van hygiëne bijvoorbeeld.

De plannen zijn opgezet met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), sportkoepel NOC*NSF en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. (NRC)