'Kosten herinvoering gulden onberekenbaar'

Volgens Coen Teulings van het CPB zijn die kosten „gigantisch”, maar niet te kwantificeren. „Het is een slag in de lucht.”

De financiële consequenties van de herinvoering van de gulden zijn niet uit te rekenen. „Het is een slag in de lucht”, zegt Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau. Hij sprak gisteren tijdens de presentatie van Europa in crisis – een ‘publieksboek’ over de schuldencrisis en de toekomst van de eurozone geschreven door Teulings en vier medewerkers.

Vorige week pleitte de PVV voor een onderzoek naar de herinvoering van de gulden. PVV-leider Geert Wilders wil weten of een vertrek uit de eurozone Nederland economisch sterker zal maken. Volgens Wilders maakt het kabinet mensen bang dat „het licht uitgaat” als Nederland uit de euro stapt. Het Britse bureau Lombard Street Research zal het onderzoek voor de PVV uitvoeren. Als hieruit blijkt dat de gulden Nederland op termijn meer oplevert, wil de PVV een referendum organiseren over het loslaten van de euro.

Het CPB is niet door de PVV benaderd het onderzoek te doen. Volgens Teulings zijn de kosten van het uiteenvallen van de muntunie en herinvoering van nationale munten „gigantisch”, maar valt het niet te kwantificeren. De introductie van een munt voor de noordelijke eurolanden zal tot een waardestijging leiden. Dat betekent een verslechtering van de concurrentiepositie. „En vergeet niet dat driekwart van de Nederlandse export wordt afgezet in Europa”, zegt Teulings.

De splitsing van de euro leidt tot een „ontwrichting van de financiële markten, waarvan de effecten niet zijn te berekenen”. De CPB-directeur benadrukte dat „een belangrijk deel” van de Nederlandse welvaart aan Europa is te danken en dat het uiteenvallen van de EMU de welvaart zou aantasten. (NRC)