Het begon met een vechtpartijtje

Een adjunct-directeur plukte een leerling uit de les en moest daarna zelf mee met de politie.

De directeur van de school spreekt over het voorval.

Regelmatig maakt directeur Geert Popma van het Anna van Rijn College in Nieuwegein mee dat ouders bij een conflict de kant van hun kind kiezen. Maar niet dat zij dan ook meteen de politie bellen, zoals vorige week gebeurde. Laat staan dat de politie de adjunct-directeur meeneemt voor verhoor en enkele uren opsluit. Nederland sprak er schande van, tot de minister van Onderwijs aan toe.

Het begon allemaal met een vechtpartijtje in de pauze. De jongen (13) om wie het gaat „kwam opgewonden binnen bij de wiskundeles”, zegt Popma. „Hij was wild en trapte om zich heen. De docent zei: ga naar de gang, koel even af, daarna mag je weer naar binnen. Een andere jongen moest ook naar de gang. We weten niet zeker of dat degene was van het gevecht in de pauze of iemand anders.”

De trappende jongen weigerde de klas te verlaten, ook na herhaaldelijk aandringen. „Er was zoveel commotie dat de adjunct-directeur kwam kijken wat er aan de hand was. Ook hij zei: ga de gang op, kalmeer even. Dat heeft de jongen niet gedaan. Toen heeft de adjunct-directeur hem in de kraag gevat en meegetrokken naar de gang. Daar struikelde hij en kwam hij ten val. Niet ernstig.”

Volgens de stiefvader werd zijn stiefzoon ten onrechte de klas uitgestuurd omdat hij was betrokken bij de vechtpartij in de pauze, vertelde hij zaterdag in het AD. „Maar Kelvin had geen schuld aan het gevecht. Daarom weigerde hij de klas te verlaten.” De adjunct „pakte Kelvin in zijn kraag en gooide hem hardhandig de gang op”, aldus de stiefvader. Hij liep striemen onder zijn oksels op en blauwe plekken op zijn rug.

Is het beleid onwillige leerlingen in de kraag te grijpen?

„Dat is niet gebruikelijk, dat doen we normaal niet. Juist deze adjunct drukt leraren voortdurend op het hart: je blijft van leerlingen af. Normaal zou zijn met de leerling in gesprek te gaan. Maar de werkelijkheid is soms weerbarstiger dan de regels. Zijn afweging was: laat ik die jongen doorgaan met wild doen in de klas, of moet ik met zachte drang de bedreigende situatie voor de rest opheffen? Het zijn allemaal leerlingen bij wie de rust en orde gauw verstoord is.”

Hoe raakte de stiefvader bij de situatie betrokken?

„De stiefvader is kort erna op school gekomen. De jongen heeft vermoedelijk meteen zijn moeder gebeld, die daarna de stiefvader heeft gewaarschuwd. Het is gebruikelijk dat ouders door de school gebeld worden bij wangedrag door hun kinderen, maar meestal gebeurt dat wat later. De stiefvader was boos en werd niet minder boos toen hij een schoolleider trof die het niet met hem eens was. Hij heeft de politie gebeld. Op de kamer van de adjunct heeft hij de komst van de politie afgewacht.”

Hoe vindt u het dat een ouder de politie belt?

„Dat is niet hoe je het moet doen. Je gaat iets uitvechten over het hoofd van je zoon of dochter heen.”

Wat vindt u van de manier waarop de politie deze zaak aanpakte?

„Ik vind het beschadigend om voor het oog van de school de autoriteit van die school af te voeren. Normaal zou zijn te zeggen: we hebben een klacht gehad, kun je even langskomen. Ik begrijp het niet, ik waardeer het niet. We zijn erover in gesprek.”

De politie zegt de adjunct-directeur te hebben gevraagd mee te komen om hem te beschermen tegen de agressie van de stiefvader. Kon de adjunct-directeur die bescherming waarderen?

„Hij is ook niet blij dat hij werd afgevoerd. Hij is ernstig geschokt. Als een ouder zo bedreigend is, neem je hém toch mee? Ik heb nog geen bevredigende uitleg gekregen van de politie. Ik wil er wel tekst en uitleg over hebben. Dit mag niet normaal worden.”

Zijn er veel incidenten op deze school?

„Het is een locatie waar zelden iets op een dergelijke manier uit de hand loopt. Dat is opmerkelijk, want bij deze leerlingen kan er gauw iets de verkeerde kant op schieten. Deze leerling heeft wel een historie bij ons. Wij denken dat hij niet op de goede plek zit en specialistische hulp nodig heeft. Daar waren we al mee bezig.”

Hoe zorgt de school dat ondanks de gedragsproblemen goed kan worden lesgegeven?

„Met duidelijke regels en goed opgeleid personeel. We hebben een orthopedagoog in dienst voor leerlingen met een gebruiksaanwijzing. We hebben een schoolveiligheidsplan. Als ouders hun kind inschrijven, horen ze welke regels er zijn voor ouders en kinderen. En op een school als deze bespreek je uitgebreid met ouders wat er van ze verwacht wordt en wat ze van de school mogen verwachten.”

Hoe nu verder?

„Er zijn twee slachtoffers: de leerling en de adjunct. De leerling is geschorst omdat hij zich heeft misdragen. Ik denk ook niet dat hij in deze omstandigheden veel zou leren. We gaan op zoek naar een goede plek voor hem op een andere school. De adjunct-directeur proberen we te begeleiden om terug te keren op zijn werk. Hij werkt al decennia op deze school. Zeer ervaren, zeer gewaardeerd. Hij heeft het hier erg moeilijk mee.”

Zijn er eerder klachten tegen hem ingediend?

„Niet in de afgelopen twaalf jaar, de periode die ik kan overzien. Hij is wel iemand van de duidelijkheid. Maar dat waarderen leerlingen ook.”