Gen bepaalt mede of iemand meelevend is

Wel of niet empathisch reageren op problemen van een partner: het kan liggen aan je DNA.

Of iemand al of niet meelevend reageert op problemen van een partner, kan zitten in één andere base in de reeks van drie miljard basen die samen de erfelijke code van een mens vormen. Mensen die op één plek in de base G (guanine) hebben, gedragen zich zichtbaar empathischer dan mensen bij wie zich op die plek in het DNA een A (adenine) bevindt. Het gen waarin die variant voorkomt codeert voor de oxytocinereceptor, het eiwit waarlangs het ‘knuffelhormoon’ oxytocine zijn werking uitoefent. Canadese en Amerikaanse onderzoekers schrijven dit in PNAS.

Bij vrouwen schiet de oxytocineproductie omhoog tijdens bevalling en borstvoeding. Ook mannen maken het. De laatste jaren komen steeds meer functies aan het licht. Oxytocine is belangrijk bij vriendschappen en seksualiteit, en bij moederbinding, vertrouwen, gulheid en empathie, kortom: goed voor het bevorderen van sociale interacties. Vooral binnen eigen kennissenkring.

Naar vreemden wekt het misschien wel agressie op.

In de oxytocinereceptor, waar de signaalstof oxytocine in het lichaam aan bindt en waarlangs het zijn functie uitoefent, zit een veelvoorkomende genvariant. Mensen met de base G op één bepaalde plaats in het gen beoordelen zichzelf – dat was uit eerder onderzoek bekend – als empathischer dan mensen met een base A op die plaats. Nu blijkt dat ook andere mensen dat kunnen zien.

De onderzoekers lieten proefpersonen naar korte, geluidloze filmfragmenten kijken met twee partners die een probleem van één van beide bespraken. De toeschouwers moesten op een schaal van 0 tot 7 beoordelen hoe empathisch ze de luisterende partner in het filmpje vonden. Partners met de G-variant van het receptorgen scoorden gemiddeld bijna een halve punt beter dan mensen met de A-variant. Ook als de toeschouwers echt gingen scoren op lichaamshouding, knikken, glimlachen en oogcontact scoorden de G-personen duidelijk beter. Het gebeurt zelden dat één genvariant zo’n meetbaar effect heeft op het gedrag, schrijven de onderzoekers. (NRC)