EU stelt besluit over sancties Iran uit

De Europese Unie is voorstander van hardere sancties om Iran te dwingen het verrijken van uranium te staken. Maar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken kwamen gisteren in Brussel overeen een besluit over concrete strafmaatregelen tot 1 december uit te stellen.

De aankondiging van hardere sancties kwam vorige week al na de publicatie van een rapport waarin het Internationaal Atoomenergie Agentschap melding maakte van harde aanwijzingen dat Iran heimelijk een kernwapen ontwikkelt. Gisteren herhaalden de ministers dat ze hardere sancties willen. Het probleem is echter welke sancties.

Iran is al mikpunt van een brede serie Amerikaanse en Europese economische sancties, samen met minder harde strafmaatregelen van de Verenigde Naties.

In Israël en het Amerikaanse Congres wordt gepleit om nu „verlammende sancties” af te kondigen. Zo zou de Iraanse Centrale Bank op de sanctielijst moeten worden geplaatst en de Iraanse olie-export moeten worden afgesneden. Maar zowel de Amerikaanse regering als veel EU-landen zijn daarvan geen voorstander wegens de consequenties voor de economische situatie in de wereld.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, zei voor de bijeenkomst in Brussel een militaire optie niet uit te sluiten.

Ook zijn Britse collega William Hague onderstreepte dat „alle opties op tafel liggen”, hoewel hij op dit moment militaire actie niet bepleitte. Maar de Duitse minister Guido Westerwelle wilde zelfs niet praten over militaire interventie. „Zo’n discussie is contraproductief.”

De ministers kondigden wel nieuwe sancties af tegen 18 Syrische personen die verbonden zijn met de bloedige repressie van het protest in Syrië. Er staan al 56 Syriërs en 19 organisaties op de lijst. Binnen een paar dagen wordt duidelijk om welke 18 mensen het gaat. (Reuters, AP)