Dominee: kastijden is toegestaan

Nee, zo heeft dominee A. Vlietstra het nooit bedoeld. Hij distantieert zich „ten volle van het aanzetten tot kindermishandeling”. De dominee van de Hersteld Hervormde Kerk uit Katwijk zegt slechts te hebben geciteerd uit een boek van Jacobus Koelman (1631-1695). „Met de regelmaat van een geboorte, bijna wekelijks, citeer ik uit zijn werk”, zegt hij in een telefonische reactie. „Dat boekje is doorademd van liefde. Ik raad u van harte aan om het in zijn geheel te lezen.” Op de vraag of het in sommige gevallen goed is om een zondig kind te slaan wil Vlietstra niet ingaan.

In een nieuwsbrief stelde de dominee dat zondige kinderen moeten worden gekastijd. „Als uw kinderen kastijding verdiend hebben, kastijdt hen dan zonder u te laten afhouden door het geroep of gesmeek van uw kinderen”, schreef hij. Het citaat is afkomstig uit De Pligten der ouders in Kinderen voor God op te voeden van Koelman. Vlietstra noemt het werk uit de zeventiende eeuw „beslist nog niet uit de tijd” en „zelfs zeer lezenswaardig”.

In zijn nieuwsbrief nam de dominee verder de volgende zinnen over van Koelman: „Laat in het kastijden altijd de teerheid van uw liefde zien en hoe onwillig u bent om hen te kastijden indien zij langs een lichtere weg verbeterd konden worden. Overtuigt hen dat u het doet om hun bestwil.” Kinderorganisaties reageerden onthutst op de brief.