Checklist met 43 punten

Een Nederlander ziet het Britse onderwijs als een schoolvoorbeeld van orde en tucht. Leraren worden nog altijd met ‘sir’ of ‘miss’ aangesproken en niet bij de voornaam. Als de bel gaat, lopen de leerlingen in een nette rij naar binnen. En op de meeste scholen wordt nog altijd een uniform gedragen.

Maar volgens de Britten zélf gaat het niet goed met de discipline op school. Leerlingen gedragen zich steeds minder goed en leraren weten niet hoe ze dat slechte gedrag moeten aanpakken, of worden niet gesteund door de schoolleiding als ze dat wel doen.

Uit een onderzoek van de onderwijsinspectie bleek bovendien dat gebrek aan discipline op school in combinatie met het feit dat er geen actie kan worden ondernomen tegen onhandelbare leerlingen, de belangrijkste reden is dat leraren het onderwijs verlaten. Zo waren er recent enkele zeer ernstige incidenten waarbij de maatregelen die de leraar trof, werden herzien. Een twaalfjarige jongen uit Essex bedreigde zijn leraar met een mes, maar werd na een beslissing van het schoolbestuur uiteindelijk niet weggestuurd. Hetzelfde gebeurde met een elfjarige leerling uit Gloucestershire die zijn medeleerlingen had bedreigd.

Het probleem is volgens de regering-Cameron zo ernstig dat er een speciale ‘gedragstsaar’ is aangesteld. Die stuurde vorige maand alle basisscholen een checklist met 43 punten waaraan een ordentelijk geleide school moet voldoen. Scholen moeten bijvoorbeeld zorgen dat de leerlingen weten welke regels en sancties er gelden door deze op te hangen in het klaslokaal.

De leraren moeten het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld de namen van de leerlingen te kennen en hen bij binnenkomst te begroeten, of door rond te lopen in de kantine om te kijken of iedereen zich wel gedraagt. En het belangrijkste: als er wordt gestraft, dan moet die straf ook worden uitgevoerd.

Als het aan de minister van onderwijs ligt, krijgen leraren ook meer bevoegdheden om bijvoorbeeld leerlingen te fouilleren op in het klaslokaal verboden spullen, om onhandelbare leerlingen fysiek in bedwang te houden en om hen te laten nablijven zonder dat de ouders een dag van te voren moeten worden gewaarschuwd. Dat is bij sommige scholen nu wel het geval, waardoor ouders bezwaar kunnen aantekenen tegen de straf.

titia ketelaar