Brinkman (PVV) botst hard met eigen fractie

Tweede Kamerlid Hero Brinkman is vanochtend opnieuw met zijn PVV-fractie in aanvaring gekomen. Brinkman wil een jongerendag voor zijn partij organiseren, maar de fractie stelt voor hem onacceptabele voorwaarden.

„Na anderhalf jaar geneuzel en politieke spelletjes heeft de fractie besloten tweehonderd man te selecteren in besloten sessies. Dat vind ik volkomen onacceptabel”, liet hij vanmiddag na de fractievergadering weten. Brinkman stapt niet op als Kamerlid, „behalve als ze me wegpesten”.

Brinkman, tevens Statenlid in Noord-Holland, gaat nu zelf „een jongerendag PVV Noord-Holland” organiseren. „Want wat ik beloof, dat doe ik. Zo zit ik in elkaar. Maar Geert zal natuurlijk niet op die jongerendag komen.”

Vorig jaar deed Brinkman al een poging om van de PVV een ledenpartij te maken en een jongerenorganisatie op te zetten, maar destijds kreeg hij daarvoor ook geen steun van de fractie. Hij stelde toen voor om geregeld jongerendagen te organiseren. „Ik wil binding houden met de groep jongeren met wie ik contact heb”, zei hij destijds. Zijn partijleider en fractie leken daarmee te kunnen leven, maar nu blijkt dat zij harde voorwaarden aan zo’n dag stellen.

Een van zijn grootste opponenten in de PVV-fractie is Martin Bosma. Zijn bezwaar tegen de jongerendagen is dat „allerlei niet-volwassenen namens de PVV op televisie verschijnen en dingen roepen waar we geen enkele invloed op hebben”.

Brinkman heeft een cruciale positie omdat elke zetel van de gedoogpartij nodig is voor VVD en CDA om tot een Kamermeerderheid te komen.