Amerikanen kunnen wel wat leren van de Hollandse vrije seks

In de Verenigde Staten verbazen ze zich over het lage aantal tienerzwangerschappen en gevallen van abortus in Nederland. Het verschil? Amerikanen gaan niet normaal om met seks en bovendien missen ze een oud-Hollandse verworvenheid: gezelligheid.

Er zijn acht keer meer tienerzwangerschappen in de Verenigde Staten in vergelijking met Nederland, de cijfers van het aantal abortussen liggen twee keer zo hoog en ook het aantal gevallen van Aids is drie keer zo hoog in de VS. We doen dus iets goed in Nederland betoogt Amy Schalet, socioloog aan de University of Massachusetts, in een lezenswaardig interview met Time.

Seks? Doe het maar gewoon helemaal niet

Schalet legt naar aanleiding van het uitkomen van haar boek “Not Under My Roof: Parents, Teens and the Culture of Sex“, uit dat de seksuele revolutie in de jaren zeventig in Nederland zorgde voor een vrijere omgang met seks, waarbij seks werd losgekoppeld van het huwelijk. Tegelijkertijd bleef seks verankerd in het concept van stabiele relaties en liefde. Daarbij komt dat in ons land de anticonceptiepil al snel breed werd geaccepteerd.

Volgens Schalet wordt seks in Nederland daardoor veel minder geassocieerd met gevaar en verruïneerde levens, in tegenstelling tot in de VS. Daar wordt wel seksueel voorgelicht, maar dat draait vaak uit op ‘doe het niet!’. Er wordt in de VS gesproken over gezonde relaties onder jongeren, maar met de nadruk op het vermijden van ongezonde relaties.

Een Amerikaanse safe-sex advertentie, met Mike ‘The Situation’ en Bristol Palin. Boodschap: doe het niet.

Amerikanen zouden een positief beeld van seks moeten laten zien, in plaats van proberen hun kinderen er helemaal van weg te houden. Seks wordt te vaak als ‘instrumenteel’ weergegeven in Amerikaanse media, als een middel om elkaar te gebruiken, in plaats van het uiten van liefde. Bij zo’n beeld heb je als opgroeiende puber volgens Schalet maar twee keuzes: een sensationele, onrealistische mentaliteit van scoren, of helemaal geen seks tot het huwelijk.

Een Nederlandse campagne voor het promoten van veilige seks. Boodschap: seks is prima, maar wees duidelijk.

Sociale cohesie in plaats van een straffende god

Een van de belangrijkste aspecten die mist in de Amerikaanse samenleving is sociale cohesie. In de VS mist het geloof in de natuurlijke coöperatie tussen mensen en wordt in plaats daarvan geloofd in een hogere autoriteit: een god die mensen straft als je je niet gedraagt zoals het hoort. Dat geloof is de Amerikaanse vorm van moraliteit, waar het in het geseculariseerde Nederland is ingeruild voor sociale controle. Ouders kunnen het vriendje of vriendinnetje leren kennen en beslissen daarna pas of die mag blijven slapen.

Conservatieve Amerikanen beschuldigen ouders die zo denken ervan enkel vrienden te willen worden met hun kinderen in plaats van op te voeden. Ze vergeten de Nederlandse mentaliteit van het stipt om zes uur eten, zegt Schalet. Hollanders vinden dat er sommige regels zijn waar je je aan moet houden, maar verpakken het in afspraken. Zo werk je samen aan de controle van het gezin - een onbekend idee in de Verenigde Staten.

De veel bekritiseerde seksuele moraal in muziek: Lapdance van N.E.R.D.


(en de ongecensureerde versie)

Amerika: importeer wat gezelligheid

Gezelligheid speelt een grote rol in de relatie tussen ouders en kinderen in het behouden van die sociale cohesie. Je wordt in Nederland geacht naar elke verjaardag te komen en het nog leuk te hebben ook. Die gezelligheid in combinatie met de mogelijkheid voor ouders om part-time te werken moedigt een gezond gezinsleven aan.

Schalet hoopt daarom dat de oud-Hollandse gezelligheid overslaat naar de Verenigde Staten. Volgens haar is er behoefte aan in de VS, en hoewel er geen goed Engels woord voor bestaat betekent dat niet dat het geen deel kan uitmaken van de Amerikaanse samenleving.