793 miljoen euro

De opvang van asielzoekers kost 426 miljoen euro per jaar. De immigratie- en naturalisatiedienst IND, die alle vergunningaanvragen afhandelt, kost bijna 300 miljoen euro. Verder geeft de staat 32 miljoen uit aan het opsluiten en terugsturen van illegalen, en nog eens 30 miljoen aan informatiseringsprojecten.