Planbureaus onderzoeken de bezuinigingen

De oppositie in de Tweede Kamer vraagt het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de gevolgen van de bezuinigingen van het Rijk, provincies en gemeenten op de subsidies voor kunst en cultuur door te rekenen. Mariko Peters (GroenLinks) is initiatiefnemer, PvdA, D66, SP en ChristenUnie sluiten zich aan.

De partijen willen onder meer weten hoeveel culturele instellingen er door de bezuinigingen zullen sluiten, wat dat betekent voor de werkgelegenheid en voor de bezoekersaantallen en wat de kosten zijn van het afbouwen van instellingen. Ook laten ze onderzoeken wat het effect is op het aantal beoefenaars van amateurkunst en de mate waarin kinderen en jongeren met kunst en cultuur in aanraking komen.

Peters: „Wij maken ons zorgen over de toekomstige generatie kunstenaars en kunstliefhebbers. Als de stapeling van bezuinigingen doorgaat, is er straks minder aanbod van kunst. Wij vrezen dat de actieve en de passieve beleving van kunst zal verminderen.” Het onderzoek moet voor 1 april 2013 klaar zijn.