Per jaar 70 miljoen naar buurtsport als aanpak overgewicht

Om het te dik worden van Nederlanders tegen te gaan pompt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vanaf 2012 jaarlijks 70 miljoen in sportfaciliteiten. Het moet vooral makkelijker worden om dicht bij huis te kunnen bewegen.

Een en ander resulteert in 2.900 nieuwe banen voor sportcoaches en accommodaties moeten efficiënter worden benut. Hiervoor wordt een speciale taks force in het leven geroepen. Zo schrijft Schippers, die zichzelf daarbij de ‘minister van preventie’ noemt, vandaag aan de Tweede Kamer.

Ze vindt dat bewegen en volksgezondheid hand in hand gaan. De helft van de jongeren onder de 18 jaar beweegt volgens het CBS te weinig, dat geldt ook voor een derde van de volwassenen. NOCNSF, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland doen dan ook mee aan het project tegen overgewicht.