Kabinet investeert 70 miljoen in bewegen

Het kabinet gaat jaarlijks zeventig miljoen euro investeren in sport en bewegen in de buurt. Meer mensen moeten worden gestimuleerd om te gaan sporten en bewegen, schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil met het geld onder meer het aantal sport buurtcoaches uitbreiden van duizend naar 2.900. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld bij een fitnesscentrum werken en in een andere sector, zoals het onderwjis. Door die combinatie kunnen zij volgens de minister meer mensen aan het bewegen krijgen.

Bestaande sportruimtes moeten volgens Schippers beter worden benut. Een revalidatiecentrum kan volgens haar bijvoorbeeld in de avonduren worden opengesteld voor buurtbewoners.

Een nieuwe taakgroep moet uitzoeken wat voor belemmeringen een ‘creatief’ gebruik van sportaccommodaties in de weg staan. Een belemmering is volgens de minister dat de voorzieningen op een sportclub niet mogen worden gebruikt door de naschoolse opvang. Voor de naschoolse opvang gelden strenge eisen. De taakgroep wordt geleid door burgemeester van Maastricht Onno Hoes.

Het plan is opgezet met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, sportkoepel NOC*NSF en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.