Japanse economie voor het eerst sinds tsunami in de lift

De Japanse economie is in het derde kwartaal met 6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Het is de eerste, echter mogelijk vertekenende groei sinds de aardbeving en tsunami in maart.

De sterke groei is waarschijnlijk geen goede afspiegeling van de ware economische vooruitgang. Dit komt doordat een groot deel van de stijging werd veroorzaakt door vraag uit het buitenland die zich ophoopte nadat de aanvoerlijnen vanuit het Aziatische land werden onderbroken als gevolg van de aardbeving. In het tweede kwartaal slonk de economie nog harder dan gedacht wat resulteerde in een afgewaardeerde kredietwaardigheid van het land.

De groei over de maanden juli tot en met september lag rond de verwachtingen van economen. Hoewel zij verwachten dat de groei van de Japanse economie zal aanhouden, zien ze de mate van groei in het derde kwartaal als onhoudbaar, meldt Dow Jones. De agressieve maatregelen om de aanvoerlijnen te herstellen vlakken weer af, terwijl de wereldeconomie afkoelt en de yen in waarde stijgt.

In het derde kwartaal namen de exporten met 6,2 procent toe, onder meer door een opleving van de automobielindustrie. Deze kwam vrijwel volledig tot stilstand door de natuurramp van maart. Private consumptie, de tweede belangrijke pijler van de Japanse economie, groeide met 1 procent.