ik@nrc.nl

Na de huisartsenmanifestatie in de RAI moet ik op het spreekuur uitleggen waarom ik er gister niet was, en ontvang veel adhesiebetuigingen; sommige uit onverwachte hoek.

Een van mijn heroïne-verslaafde patiënten komt bij me klagen over alle misstanden in de hulpverlening en bij het CAD en de politie en de uitkeringsinstanties. Hij wordt regelmatig tussen ambtelijke molens vermalen, en komt dan bij mij stoom afblazen.

Ook nu is hij kwaad over alle bezuinigingen en het te laat betalen van zijn uitkering: schandalig wat daar allemaal in Den Haag beslist wordt. Tot besluit zegt hij, met een blik van medelijden: „En weet u, dokter, wie daar de dupe van worden: mensen zoals u en ik.”

PAUL LEMMENS

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Paul Lemmens