Had die Berlusconi dan ook weggepest als een kind

De euro bestaat sinds 1 januari 2002. Al voordien was bij elke Europese politicus bekend dat Griekenland absoluut niet voldeed aan de eisen voor een lidmaatschap. Griekenland had simpelweg niet de financiële structuur om eurolid te kunnen zijn. Dit zou wel goed komen, zo werden we in slaap gesust. Nadien zijn álle politici in gebreke gebleven om hetzij Griekenland alsnog bij te sturen, hetzij radicaal de nodige besluiten te nemen.

Italië was ook toen al een zwakke broeder – corruptie, invloed van de maffia en vooral ook een uiterst slechte ‘democratie’. Die bestond steeds meer uit één persoon, die alle macht naar zich toetrok en in handen hield. In de loop der jaren deed Berlusconi steeds meer dingen die hem in Europa tot een persona non grata hadden moeten maken. Weer hebben alle Europese politici collectief gefaald om dat te doen.

Ze hadden Berlusconi subtiel duidelijk moeten maken dat hij niet meer welkom was. Geen hand geven maar hoogstens een hoofdknik, niet naast hem aan tafel gaan zitten, niet naast hem op de foto willen staan, niet reageren op zijn woorden – gewoon het soort dingen waarmee schoolkinderen een leerling wegpesten op wie ze de pik hebben. Net zomin als die buitengesloten leerling had Berlusconi ertegen gekund om sociaal te worden buitengesloten.

Als Berlusconi eerder was opgestapt, zou het nooit zover zijn gekomen met Italië. In tegenstelling tot Griekenland hoort Italië er echt bij, al sinds het Verdrag van Rome.

Charles Boissevain

Leidschendam

    • Charles Boissevain