Gratis museum lokt niet echt meer kinderen

Het is goed dat musea voor kinderen niet gratis toegankelijk zijn geworden, zoals in 2008 nog het plan was.

Uit onderzoek van de Nederlandse Museumvereniging blijkt dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan destijds geraamd (geen 5,4 miljoen euro maar 9 miljoen) en dat bovendien het effect veel geringer zou zijn dan destijds werd gedacht.

Een experiment met gratis toegang toonde aan dat hierdoor geen 100.000 tot 200.000 kinderen extra een bezoek zouden brengen aan de musea, maar hooguit enkele tienduizenden.

Toenmalig minister Plasterk (Cultuur, PvdA) sprak in 2008 met de Museumvereniging af dat de musea voor kinderen gratis zouden worden. Toen bleek dat de kosten mogelijk hoger zouden uitpakken, zag hij ervan af.

Hij wilde eerst laten onderzoeken of gratis toegang wel echt leidt tot meer museumbezoek van kinderen en of er geen effectievere stimuleringsmaatregelen zijn.

„Een wijs besluit”, zo oordelen de onderzoekers nu. Het onderzoek wordt maandag aangeboden aan Plasterks opvolger, staatssecretaris Zijlstra (VVD).

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de kinderen op de basisschool minimaal één keer per jaar met de klas een museum bezoekt. De toegangsprijs noch de kosten van het vervoer spelen een doorslaggevende rol bij de keuze van het museum. Bepalend is vooral wat de kinderen in het museum kunnen doen en leren, en of het bezoek aansluit bij het lesprogramma.

De Museumvereniging heeft de ambitie het museumbezoek van schoolklassen te laten stijgen tot 80 procent in 2015.

Directeur Siebe Weide: „Wij willen graag meer kinderen in musea zien. Musea hebben een grote educatieve waarde die nog beter benut kan worden. Wij gaan daarom niet voor een zes, wij gaan voor een acht.”

Tijdens het onderzoek is een nieuwe website opgezet om kinderen al vanachter de computer kennis te laten maken met musea. Op mijntikkit.nl leren kinderen via computerspelletjes allerlei dingen over musea en de spullen die daar worden verzameld. De website is in vier maanden tijd bezocht door naar schatting 400.000 kinderen.

Weide: „Kinderen zijn het museumpubliek van de toekomst. Musea, scholen en intermediairs kunnen samen op basis van de nieuwe inzichten museumbezoek nog aantrekkelijker maken voor kinderen. Wij dragen daar zelf aan bij door collectieve stimuleringsmaatregelen te ontwikkelen.”

De website zal verder worden uitgebouwd en er worden twee nieuwe activiteiten aan gekoppeld: een verkiezing van de Museumklas van het Jaar, voor de klas die het mooiste werkstuk maakt naar aanleiding van een museumbezoek, en een verkiezing van het Museum van het Jaar voor Kinderen, waarbij kinderen zich kunnen aanmelden als inspecteur.

Maandag organiseert de Museumvereniging het symposium Kinderen en Museumbezoek waar het onderzoek wordt gepresenteerd.

Daarnaast verschijnt een wetenschappelijke en een korte, meer toegankelijke publicatie over dit onderzoek.

    • Claudia Kammer