Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Beeldende kunst

Gratis museum lokt niet meer jeugd

Het onlangs heropende Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Foto NRC / Maurice Boyer
Het onlangs heropende Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Foto NRC / Maurice Boyer Het onlangs heropende Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Foto NRC / Maurice Boyer

Het is goed dat musea voor kinderen niet gratis toegankelijk zijn geworden, zoals in 2008 nog het plan was. Uit onderzoek van de Nederlandse Museumvereniging blijkt dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan destijds geraamd (geen 5,4 miljoen euro maar 9 miljoen) en dat bovendien het effect veel geringer zou zijn dan destijds werd gedacht.

Een experiment met gratis toegang toonde aan dat hierdoor geen 100.000 tot 200.000 kinderen extra een bezoek zouden brengen aan de musea, maar hooguit enkele tienduizenden.

Geen gratis musea was ‘wijs besluit’

Toenmalig minister Plasterk (Cultuur, PvdA) sprak in 2008 met de Museumvereniging af dat de musea voor kinderen gratis zouden worden. Toen bleek dat de kosten mogelijk hoger zouden uitpakken, zag hij ervan af. Hij wilde eerst laten onderzoeken of gratis toegang wel echt leidt tot meer museumbezoek van kinderen en of er geen effectievere stimuleringsmaatregelen zijn.

“Een wijs besluit”, zo oordelen de onderzoekers nu. Het onderzoek wordt vandaag aangeboden aan Plasterks opvolger, staatssecretaris Zijlstra (VVD).

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de kinderen op de basisschool minimaal één keer per jaar met de klas een museum bezoekt. De toegangsprijs noch de kosten van het vervoer spelen een doorslaggevende rol bij de keuze van het museum. Bepalend is vooral wat de kinderen in het museum kunnen doen en leren, en of het bezoek aansluit bij het lesprogramma.

Museumvereniging wil museumbezoek schoolklassen laten stijgen tot tachtig procent

De Museumvereniging heeft de ambitie het museumbezoek van schoolklassen te laten stijgen tot 80 procent in 2015.

Directeur Siebe Weide:

“Wij willen graag meer kinderen in musea zien. Musea hebben een grote educatieve waarde die nog beter benut kan worden. Wij gaan daarom niet voor een zes, wij gaan voor een acht.”

Tijdens het onderzoek is een nieuwe website opgezet om kinderen al vanachter de computer kennis te laten maken met musea. Op mijntikkit.nl leren kinderen via computerspelletjes allerlei dingen over musea en de spullen die daar worden verzameld. De website is in vier maanden tijd bezocht door naar schatting 400.000 kinderen.