Gehandicapten worden vaak seksueel misbruikt

Veel vaker dan de ‘algemene bevolking’ zijn gehandicapten slachtoffer.

Bijna een kwart van alle Nederlandse vrouwen met een verstandelijke beperking is ooit verkracht. Meer dan 70 procent van alle gehandicapte vrouwen heeft te maken gehad met een vorm van seksueel misbruik, variërend van een kwetsende aanraking tot verkrachting. De plegers zijn vaak mannelijke bekenden van het slachtoffer. Dat staat in het rapport Beperkt Weerbaar, opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Mannen met een verstandelijke beperking worden minder vaak misbruikt dan vrouwen. Toch heeft 45 procent van de mannen een vorm van misbruik meegemaakt en is 7 procent ooit verkracht. Ook mensen met een lichamelijke beperking worden vaker seksueel misbruikt dan niet-gehandicapten. Van de lichamelijk gehandicapte vrouwen is 21 procent verkracht, onder mannen is dat 5 procent.

Volgens projectleider Willy van Berlo worden gehandicapten vaker misbruikt dan ‘de algemene bevolking’ omdat zij extra kwetsbaar zijn „door een stapeling van risicofactoren”, zoals goedgelovigheid. Van Berlo pleit voor extra preventie.

De ondervraagde mensen met een handicap geven aan dat ze behoefte hebben aan meer voorlichting en het verwerven van een grotere weerbaarheid. Hulpverleners en familie zouden volgens hen beter in staat moeten zijn om adequaat in te grijpen bij seksueel misbruik. Zij zijn niet altijd op de hoogte van misstanden of zij interpreteren signalen verkeerd. De onderzoekers stellen dat er met name onder hulpverleners „winst te behalen is” in het beter oppikken van signalen die wijzen op seksueel misbruik. (NRC)