Gehandicapten vaak seksueel misbruikt

Ruim eenvijfde van alle Nederlandse vrouwen met een verstandelijke beperking is ooit verkracht. Meer dan 70 procent van alle verstandelijk gehandicapte vrouwen heeft te maken gehad met seksueel geweld, variërend van een kwetsende aanraking tot verkrachting. De plegers zijn vaak mannelijke bekenden van het slachtoffer. Dat staat in het rapport Beperkt Weerbaar, opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mannen met een verstandelijke beperking worden minder vaak misbruikt dan vrouwen. Toch heeft 45 procent van de mannen een vorm van seksueel geweld meegemaakt. Van hen is 7 procent ooit verkracht.

Ook mensen met een lichamelijke beperking worden vaker seksueel misbruikt dan niet-gehandicapten. Van de lichamelijk gehandicapte vrouwen is 21 procent verkracht, onder mannen is dat 5 procent. Onder doven en blinden liggen deze percentages iets lager.

Dat gehandicapten vaker seksueel misbruikt worden komt volgens projectleider Willy van Berlo „door een stapeling van risicofactoren”, zoals goedgelovigheid en gebrek aan weerbaarheid en communicatievaardigheden. Ondervraagde gehandicapten geven aan dat ze behoefte hebben aan meer voorlichting en grotere weerbaarheid. Hulpverleners en familie zouden volgens hen beter in staat moeten zijn om adequaat in te grijpen bij seksueel misbruik.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1.800 mensen met een beperking, ouders en professionals.