En weg is het bos

De Boswet is bedoeld om het Nederlandse bosareaal te beschermen. Dit gebeurt via een simpel principe. Voor elke boom die wordt gekapt, moet een nieuwe boom terugkomen. Bos blijft bos.

Nu de Boswet in de nieuwe Natuurwet wordt opgenomen, wordt deze compensatie sterk afgezwakt. Dit zal leiden tot ontbossing.

De laatste jaren is veel bos gekapt, vooral voor natuurherstel. Tussen 2000 en 2008 verdween jaarlijks netto 670 hectare bos, doordat provincies vrijstelling verleenden voor compensatie van dit verloren bosareaal. Deze gedoogconstructie dreigt in de Natuurwet wettelijk te worden geregeld. Hierdoor wordt de geest van de Boswet vermorzeld. Bos wordt vogelvrij.

Boskap hoeft in de Natuurwet niet te worden gecompenseerd „om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard”. In een klimaat waarin natuur van weinig openbaar belang lijkt, is een economische reden al snel dwingend. Zo zet de wet de deur open naar veel meer ontbossing dan nu al het geval is.

Met een toenemende bevolking en schaarste aan grondstoffen en energie zal bos als duurzame bron van hout deze eeuw sterk aan waarde toenemen. Het is van nationaal belang deze bron te beschermen. In de nieuwe ‘Wet natuur’ dient het principe van compensatie voor ontbossing daarom gehandhaafd te blijven.

Jan den Ouden, Frits Mohren

Leerstoelgroep bosecologie en bosbeheer, Wageningen Universiteit

    • Wageningen Universiteit
    • Frits Mohren
    • Leerstoelgroep Bosecologie
    • Jan den Ouden