EMI in delen verkocht

De Amerikaanse bank Citigroup verkoopt de Britse platenmaatschappij EMI in twee delen. De Universal Music Group, onderdeel van het Franse Vivendi, koopt alle muzieklabels van EMI voor 1,4 miljard euro. Het onderdeel van EMI dat muziek produceert en uitgeeft wordt voor 2,2 miljard dollar (1,6 miljard euro) verkocht aan een groep investeerders, onder leiding van Sony Music Entertainment.

EMI werd in 2007 voor 4,2 miljard pond gekocht door private-equityfirma Terra Firma. De overname werd gefinancierd met een lening van 3 miljard pond van Citigroup.

Terra Firma heeft weinig plezier van de overname gehad. EMI draaide slecht en de private-equityfirma moest steeds geld in het bedrijf steken. Daarnaast drukte de lening van Citigroup zwaar op de financiën van EMI. Afgelopen februari werd de lening niet meer afgelost en kwam EMI in handen van Citigroup.

Terra Firma daagde Citigroup nog voor de rechter en beschuldigde de bank van misleiding. Citigroup zou tegen Terra Firma hebben gezegd dat er nog meer geïnteresseerden voor EMI waren, waardoor Terra Firma naar eigen zeggen meer betaalde dan nodig. Maar Terra Firma verloor deze zaak.