Donner tegen provinciale waterschappen

Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) ziet niets in het plan van de Tweede Kamer om de taken van de waterschappen onder te brengen bij de provincies. Dat maakte hij vandaag duidelijk tijdens een debat over zijn begroting. Hij wil juist dat de waterschappen nauwer gaan samenwerken met gemeenten.

D66 lanceerde het voorstel eerder vandaag. Kamerlid Gerard Schouw wees op een onderzoek van het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat door het samenvoegen 550 miljoen euro zou kunnen worden bespaard.

Donner trok de conclusies van het IPO in twijfel, meldt persbureau Novum. “Er liggen ook onderzoeken die op totaal andere bedragen komen”, stelde hij. Het opheffen van de waterschappen lost daarnaast niets op, omdat het werk dan moet worden gedaan door de provincies. Daarmee zijn ongeveer dezelfde bedragen gemoeid.

Het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies gaat bovendien ten koste van de ‘veel grotere bezuinigingsopgave’ van 750 miljoen euro die het kabinet wil doorvoeren op de waterhuishouding.

Donner:

“Momenteel staat voor 750 miljoen euro bezuinigingen ingeboekt voor de waterschappen. Die besparingen zijn juist ingeboekt vanwege de grotere samenwerking van de waterschappen met de gemeenten. Door de waterschappen nu bij provincies onder te brengen, zou die bezuiniging juist in gevaar komen.”

Geconfronteerd met een Kamermeerderheid zegde de bewindsman niettemin toe te zullen onderzoeken wat het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies precies kan opleveren, wanneer de Kamer een motie van die strekking aanneemt.

Donner:

“Er is een wetsvoorstel onderweg naar de Kamer, en daar hoort deze discussie. Als de Kamer naar een onderzoek vraagt, dan zal ik dat doen.”