Zinvol onderzoek

Robert Dijkgraafs bijdrage aan het wetenschapsdiscours (‘Zinloos/zinvol onderzoek’, Wetenschapsbijlage 5 & 6 november) klonk mij bekend in de oren. Dijkgraaf is niet de eerste wetenschapper die verzucht dat de overheid, en het bedrijfsleven slechts oog hebben voor direct toepasbaar onderzoek dat rechtstreeks tot economisch gewin leidt. Uit eigen observatie weet ik dat dit niet het geval is. Binnen veel technologiebedrijven zijn wel degelijk onderzoekers actief die niet betrokken zijn bij de directe productontwikkeling, maar zich richten op onderzoek dat voor toekomstige producten van belang kan zijn. Maar ontwikkelaars, verantwoordelijk voor de producten die straks te koop zijn, gebruiken veelal onderzoeksresultaten die in de open literatuur te vinden zijn. Deze kennis is gegenereerd aan universiteiten, door ‘fundamentele’ onderzoekers. De inbreng van de eigen bedrijfsonderzoekers sluit te vaak niet aan bij de problemen die de ontwikkelaars in de praktijk moeten oplossen. Productontwikkelaars en fundamentele bedrijfsonderzoekers in opereren gescheiden circuits. Het ontwikkelen of verbeteren van een product vergt doorzettingsvermogen, geduld en het kunnen omgaan met interne en externe (tijds)druk. De resultaten van onderzoekers aan universiteiten worden pas over tien jaar toegepast, of niet. Wetenschappers aan universiteiten moeten gewoon hun werk blijven doen, hun zinvolle resultaten worden wel opgemerkt door de ontwikkelaars in het bedrijfsleven.

S. M. Thomassen

Hengelo