VVD bepleit tweedeling Raad van State

De VVD wil de Raad van State opsplitsen. De Raad zou alleen nog advies moeten geven over wetsvoorstellen en zou niet langer moeten rechtspreken. Volgende week vraagt VVD-Kamerlid Joost Taverne aan minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) om concrete voorstellen daartoe te doen.

„Nu geeft de Raad van State eerst advies over een wet, en kan het voorkomen dat de Raad over diezelfde wet moet rechtspreken. Dat is niet zuiver”, zegt Taverne. Hij stelt voor om het rechtsprekende deel bijvoorbeeld bij de Hoge Raad in Den Haag onder te brengen. Sinds vorig jaar is de Raad opgesplitst in twee afdelingen, de afdeling wetgevingsadvisering en de afdeling bestuursrechtspraak. Ook is toen vastgesteld dat maximaal tien leden van de Raad van State zowel adviseren als rechtspreken. Beperking van het aantal dubbelfuncties moest de verwevenheid tussen beide afdelingen tegengaan. Dat gaat de VVD niet ver genoeg. Zij wil een strikte scheiding tussen advisering en rechtspraak. Taverne: „In juridisch Nederland heerst steeds meer de opvatting dat die twee niet te verenigen zijn. Daar willen we nu maar eens werk van maken.”

Komende woensdag tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken doet Taverne zijn verzoek aan minister Donner – toevallig óók de persoon die het vaakst is genoemd als opvolger van de huidige vicepresident van de Raad van State. Of de Tweede Kamer zijn voorstel steunt, is onzeker. SP en PVV waren altijd voor een grotere scheiding tussen rechtspraak en advisering. Coalitiegenoot CDA is fel tegen de structuurverandering. De PvdA is in principe voor een striktere scheiding. Maar in 2009 sloot de partij, in de regering met CDA, het compromis om alleen het aantal dubbelfuncties te beperken.

Laat het CDA maar schuiven: pagina 6-7