Pgb helpt juist om de zorgkosten te drukken

De kosten voor de zorg stijgen inderdaad buiten alle proporties. Beheersing is noodzakelijk, en daarvoor is allereerst kennis van feiten nodig. En verder werkelijke vernieuwing, niet doorgaan op de oude manier. Het hoofdredactioneel commentaar van 8 november legt ten onrechte een verband tussen prikkels voor normafwijkend gedrag, persoonsgebonden budget (pgb), fraude en misbruik, en belemmert daardoor het zicht op oplossingen.

Volgens informatie van Zorgverzekeraars Nederland – aangehaald door de staatssecretaris in een recente beantwoording van Kamervragen– zijn in totaal 103 pgb-fraudegevallen vastgesteld in de jaren 2008, 2009 en 2010, op 130.000 pgb-houders. Het ging hierbij om 6,3 miljoen euro. Dit op een totaal pgb-budget in die drie jaar van 5,7 miljard euro. De totale fraude is dus slechts dan 0,1 procent!

Dit fraudebedrag is teruggehaald bij budgethouders (1,3 miljoen), zorgverleners (3 miljoen) en bemiddelingsbureaus (2 miljoen).

Die 1,3 miljoen die door pgb-houders is gefraudeerd (minder dan 0,025 procent!) is nog altijd 1,3 miljoen te veel, maar in verhouding tot de bedragen die zijn gemoeid met bijvoorbeeld dubbele declaraties door specialisten, toch niet wereldschokkend en zeker niet de reden voor de enorme kostenstijging in de zorg. Integendeel, tijdens de afgelopen periode en in de discussies over het pgb hebben reguliere zorgaanbieders, SCP, CPB, wetenschappelijke bureaus van politieke partijen, zorgverzekeraars allemaal aangegeven dat de zorg via pgb’s goedkoper is en dat de reguliere zorg die zorg niet voor dezelfde prijs kan leveren. En de klanten zijn meer tevreden.

Pgb is niet de oorzaak, maar kan juist een bijdrage leveren aan de oplossing van de te hoge kosten.

André Rhebergen

Directeur WoondroomZorg