Lezersoproep kerstbijlage

Had u de afgelopen jaren te weinig, te veel of genoeg geld ter beschikking? Stuur uw antwoord in een artikel van maximaal 500 woorden uiterlijk donderdag 15 december naar opinie@nrc.nl of naar Opinie, Postbus 8987, 3009 TH, Rotterdam.

U kunt met sprekende voorbeelden uit uw bestaan vertellen wat u genoeg vindt. Wanneer wordt het te veel of te weinig? Zou u zelf willen consuminderen? Of speelt het uitgavenpatroon van kennissen een rol ?