Havenpensioenen

Natuurlijk – over de doden niets dan goeds, maar toch was het gepast geweest om bij de dood van oud-Elseviertopman Pierre Vinken (NRC Handelsblad, 8 november) te vermelden dat hij medeverantwoordelijk was voor de verkoop van het havenarbeiderspensioenfonds aan Aegon, met de intentie de opbrengst niet te besteden aan gepensioneerde havenarbeiders, maar aan culturele doelen. Ook al overtrad Vinken c.s. hierbij kennelijk geen regels en is er inmiddels 500 miljoen teruggestort aan de havenarbeiders, er bleef bijna een miljard hangen in hun stichting. Juridisch is hierop vast niets aan te merken, maar gevoelsmatig gewoon diefstal op klaardichte dag.

B. Bouma

Amsterdam