Gehandicapten hebben vaker te maken met seksueel misbruik

Verstandelijk gehandicapten hebben veel vaker seksueel misbruik meegemaakt dan mensen zonder handicap. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Van de vrouwen met een verstandelijke beperking geeft 61 procent aan te maken te hebben gehad met misbruik, bij de mannen is dat een 23 procent.

De cijfers gaan over alle vormen van misbruik, van ongewenst betasten tot verkrachting. Verkrachtingen komen bij mensen met een verstandelijke beperking twee keer zo vaak voor als bij andere mensen, meldt persbureau Novum op basis van het onderzoek. De daders zijn vooral mannen. Het gaat om bekenden uit de huiselijke kring, maar ook om zorgmedewerkers.

Volgens staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) ligt de oplossing dan ook bij verschillende betrokkenen, zoals zorginstellingen, scholen en de overheid. Ze heeft twee weken geleden een wetsvoorstel ingediend voor een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal toezien op de invoering van de meldcode.