Een smakelijk verteller

God in de Lage LandenNed. 2, 19.00 - 19.40 uur

Geloof is uit het gehoor, schreef Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Maar de Evangelische Omroep begrijpt dat het beeld wel kan helpen. In de nieuwe EO-serie God in de Lage Landen treedt presentator (en zanger) Ernst Daniël Smid opnieuw op als verteller van de vaderlandse godsdienstgeschiedenis. En hij doet dat weer beeldend. Stond hij in de eerste serie als zendeling Willibrord een heilige Friese eik om hakken, nu kruipt hij met Hugo de Groot bijna in de kist om van Slot Loevestein te ontsnappen.

Centraal staat dit keer verdraagzaamheid. Deze aflevering vertelt eerst het verhaal van de protestants opgevoede Willem van Oranje, die als erfgenaam van het prinsdom Orange rooms moest worden. Zijn ijveren voor tolerantie mislukt en kost hem uiteindelijk het leven.

Ook het levensverhaal van rechtsgeleerde Hugo de Groot leent zich uitstekend voor een vertelling ter plekke. En Smid weet dat in de Ridderzaal en op Loevestein smakelijk en spannend te doen.

De lijnen van verleden naar heden in de eerste serie, bijvoorbeeld van Willibrord naar de baptistische predikant Bottenbley uit Drachten – zo van: die stugge Friezen toch – waren gezocht. Datzelfde gevoel bekruipt je nu weer als in deze aflevering Jan Rot zijn eigentijdse vertaling begint te zingen van het Wilhelmus, als loflied op de vaderlandse tolerantie zonder God. Ook de activiteiten van de Sant’Egidio-gemeenschap, die zich in Antwerpen inzet voor tolerantie, hadden beter afzonderlijke aandacht verdiend.

Maar de sneer naar de hedendaagse epigonen van Thorbecke is wel een fraaie uitsmijter.

Herman Amelink