Bisdom diep door het stof voor slachtoffer misbruik

Het bisdom Roermond heeft een slachtoffer van seksueel misbruik “een zeer groot excuus” aangeboden. De nu 62-jarige man is begin jaren zestig als kind vier jaar lang door een kapelaan in Valkenburg misbruikt.

Het bisdom Roermond heeft een slachtoffer van seksueel misbruik “een zeer groot excuus” aangeboden. De nu 62-jarige man is begin jaren zestig als kind vier jaar lang door een kapelaan in Valkenburg misbruikt. Dat schrijft NRC Weekend vandaag.

Niet eerder reageerde een bisdom in Nederland zo schuldbewust op een concrete zaak. Doorgaans zijn kerkelijke organisaties terughoudend en zelfs afwijzend. De commissie-Deetman riep deze week nog de Rooms-Katholieke Kerk op om vaker „welgemeende spijt” te betuigen en inlevingsvermogen te tonen.

De zaak van het slachtoffer is donderdag behandeld door de klachtencommissie van de nieuwe, onafhankelijke stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Bisdom wist van ontucht, maar benoemde kapelaan toch

Tijdens en ook al vóór de zitting van de klachtencommissie betoonde het bisdom Roermond grote spijt voor wat er gebeurd is. Uit archiefdocumenten, die het bisdom aan het slachtoffer heeft gegeven, blijkt dat de kapelaan in 1959 uit België overgeplaatst is naar Nederland. In België kon hij niet meer aan het werk na een veroordeling wegens ontucht met minderjarige jongens. Het bisdom Roermond wist dat, maar benoemde de kapelaan toch in Valkenburg.

De archiefstukken laten zien dat de kapelaan zich daar telkens opnieuw aan jongens vergreep. In de archiefdocumenten, in bezit van deze krant, is het doen en laten van de kerkleiding zorgvuldig vastgelegd. De kerkleiders wisten de misdrijven van de kapelaan uit handen van justitie te houden, blijkt uit de stukken.