Bijstellen, die rare langstudeerregeling

Wij vragen aandacht voor de averechtse uitwerking van de langstudeerregeling op de eerstegraads lerarenopleidingen in deeltijd (HBO Masters). Deze driejarige deeltijdopleidingen (studielast 30 studiepunten per jaar) zijn door de regeling gelijkgesteld aan tweejarige voltijdopleidingen. Het derde studiejaar geldt nu als niet te beboeten uitloopjaar. Maar het derde jaar is een regulier studiejaar en kent alleen nieuwe programmaonderdelen! Alle studenten die iets langer studeren dan de gewone studietijd moeten de langstudeerboete gaan betalen, want een ‘uitloopjaar’ bestaat wel voor voltijdopleidingen, maar niet voor deze deeltijdopleidingen.

Onze studenten zijn enthousiaste docenten die hun vakkennis willen vergroten en zich verder willen professionaliseren tot allround docent. Zij halen op deze manier hun bevoegdheid om les te geven in de bovenbouw van havo en vwo. Bovendien leren ze praktijkonderzoek te doen en kunnen ze op deze manier een actieve bijdrage te leveren aan duurzame onderwijsontwikkelingen. Onze studenten staan drie tot vijf dagen per week voor de klas, hebben vaak een gezin en studeren twintig uur per week. Het is een bijzondere prestatie dat een deel zonder vertraging afstudeert. Iets langer doorstuderen dan de reguliere drie jaar verdient begrip en behoort niet beboet te worden.

Politiek en maatschappij willen beter opgeleide docenten voor de klas. Meer (na)scholing voor docenten kan daarin voor een belangrijk deel voorzien. De langstudeerregeling staat daar haaks op. Het is dan ook zaak dat die spoedig wordt bijgesteld, wil de staatssecretaris studenten niet ontmoedigen om aan een deeltijdopleiding te beginnen of om door te gaan met zo’n studie.

drs. Nienke Smit, dr. Henk Bloemhoff en drs. Herman Bloem

Lerarenopleiders HBO Masters of Education NHL Hogeschool Groningen