‘Ambtenaren Leers gaven onjuiste info in onderhandelingen Albayrak’

Nurten Albayrak. Foto COA

Ambtenaren van minister Leers hebben in de salarisonderhandelingen met COA-topvouw Nurten Albayrak zélf onjuiste informatie verspreid. Verantwoordelijk directeur-generaal Loes Mulder heeft op 23 september daarover een excuusmail gestuurd aan Loek Hermans, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Dat schrijft NRC Weekend vandaag.

Minister Leers liet op 27 september Albayrak op non-actief stellen omdat zij “onvolledige” en “onjuiste” informatie zou hebben gegeven over haar salaris. Dat diende te worden verlaagd en aangepast aan de balkenendenorm.

Vier dagen eerder schrijft Loes Mulder echter aan Hermans dat ze heeft moeten constateren dat haar ministerie zelf informatie heeft verspreid die “op één onderdeel niet actueel” was. “Excuus voor de verwarring”, schrijft Mulder. Hermans stuurt Mulders’ mail door naar Albayrak. Hij schrijft erbij: “Toch opmerkelijk. Graag reactie.”

De verwarring geldt de vraag of de drie onderdelen van het salaris van Albayrak (brutosalaris, onkostenvergoedingen, pensioenafdrachten werkgever) communicerende vaten mogen vormen. Of bijvoorbeeld een hoger brutosalaris mag worden gecompenseerd door een lagere vergoeding, zoals het COA graag wilde. Het ministerie dacht eerst van wel, later van niet.

Lees hier de excuusbrief van verantwoordelijk directeur-generaal Loes Mulder aan Loek Hermans.