Spelen 2028 kunnen nu nog in A'dam en R'dam

Het kabinet komt met een studie waaruit blijkt dat de Spelen in beide steden gehouden kunnen worden. De sportwereld vindt dat Nederland al vroeg één stad moet kiezen.

De Olympische Spelen van 2028 kunnen zowel rond Amsterdam als Rotterdam worden georganiseerd. Andere voorgestelde varianten, zoals Randstadspelen, hebben niet de voorkeur in een studie die gisteren door de ministers Edith Schippers (Sport, VVD) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Bijna zeventien jaar voordat de Olympische Spelen worden gehouden zijn de onzekerheden zo groot, dat over eventuele kosten en baten in Amsterdam of Rotterdam slechts een indicatie te geven is. In de Nederlandse sportwereld klinken steeds vaker kritische geluiden dat Nederland in een vroegtijdig stadium met één in plaats van twee steden naar voren moet treden. De studie van het kabinet staat dus haaks op deze kritiek.

Of Nederland in aanmerking komt voor de Olympische- en de Paralympische Spelen van 2028, wordt in 2016 besloten door de betrokken kandidaat-stad (Amsterdam of Rotterdam), sportkoepel NOC*NSF en het volgende kabinet. De gekozen stad moet zich daarna, in 2019, hebben opgegeven bij het internationaal olympisch comité, dat in 2021 bij stemming van de IOC-leden zal beslissen welke stad de Zomerspelen in 2028 uiteindelijk mag organiseren.

Uit de studies van het kabinet blijkt dat de Spelen zowel rond Amsterdam als Rotterdam mogelijk zijn. Rond een van beide steden kan de zogeheten Big5 geconcentreerd worden: olympisch stadion, olympisch dorp, olympisch zwembad, olympische turnhal en het perscentrum.

Maar beide steden zijn niet groot genoeg om alle andere benodigde faciliteiten en voorzieningen ook te huisvesten. Wedstrijd- en trainingslocaties, horeca, hotels en andere voorzieningen worden over het hele land verspreid. Maar het IOC wijst altijd een stad aan en nooit een land.

De verkenning naar de maatschappelijke kosten en baten laat zien welke complexe (economische) aspecten een rol spelen bij het organiseren van de Spelen. Duidelijk is dat het – zo’n zeventien jaar voor de Olympische Spelen – nog niet mogelijk is alle kosten en baten te benoemen en te berekenen. (NRC)