'Signaal' PvdA: tegen begroting voor zorg

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer stemt tegen de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De grootste oppositiepartij vindt dat minister Edith Schippers (VVD) geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de begroting, omdat zij geen inzicht heeft in de zorguitgaven. Zij zou de kosten daarom ook niet kunnen beheersen.

De stap van de PvdA is uitzonderlijk. De partij stemt doorgaans ook vanuit de oppositie in met de begroting. Alleen vorig jaar keurde de PvdA ook de begroting van Defensie af. Toen omdat de partij de interne organisatie op dat ministerie niet op orde vond.

De tegenstem van de PvdA heeft vooral „een signaalfunctie”, zegt PvdA-Kamerlid Eeke van der Veen in een toelichting: „Wij vinden het te gek voor woorden dat de minster geen controle heeft over de 63,5 miljard euro waar zij over gaat.”

Vorige week publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport waaruit blijkt dat het voor een minister van Volksgezondheid bijna onmogelijk is op tijd te zien of uitgaven in de zorg worden overschreden. Vaak is ook onduidelijk of ingrijpen – zoals het verhogen van de eigen bijdragen – effect heeft.

In deze kabinetsperiode nemen de zorguitgaven naar verwachting met 14,3 miljard euro toe, tot 74,2 miljard in 2015. Elk jaar zijn er overschrijdingen. Dit voorjaar werd duidelijk dat de uitgaven in 2011 meer toenemen dan begroot. Maar volgens Schippers betekent dit niet dat zij niet in staat is om die uitgaven te beheersen. Ze wil zorgverzekeraars aansporen om patiënten een overzicht te geven van de kosten die voor hun behandeling worden gemaakt.