‘Pardonners’ uit China en Sierra Leone werken het vaakst

40 procent van de asielzoekers tussen 15 en 65 jaar die via de pardonregeling in 2007 een verblijfsvergunning kregen, werkt. Onder de niet-allochtone beroepsbevolking is dat 64 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland.

Asielzoekers uit Sierra Leone en China hebben het vaakst werk (62 procent). Zij kwamen meestal op jonge leeftijd naar Nederland, vaak alleen, en gingen in Nederland naar school.
Asielzoekers uit de voormalige Sovjet-Unie en voormalig Joegoslavië zijn het vaakst werkloos. Slechts 35 procent van hen heeft een baan. Zij kwamen meestal op volwassen leeftijd naar Nederland, spreken de Nederlandse taal vaak minder goed en spreken ook geen Engels.

De pardonregeling was bedoeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers die jarenlang in Nederland verbleven. Zij moesten vóór 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd en onafgebroken in Nederland hebben gewoond. Ruim 28.000 mensen kregen op basis van die regeling na 15 juni 2007 een verblijfsvergunning. Daar zijn er nu nog ruim 27.000 van in Nederland. Bijna eenderde is afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie en voormalig Joegoslavië. Uit Afghanistan 8 procent, uit China 7 procent.

Omdat volwassen (uitgeprocedeerde) asielzoekers niet mogen werken, hebben veel mensen jarenlang werkloos thuis gezeten. Dat maakte het lastig om na het verkrijgen van de verblijfsvergunning weer aan het werk te komen. Een aantal kampt bovendien met psychische problemen of trauma’s opgelopen in het land van herkomst.

Bijna driekwart van de ‘pardonners’ is jonger dan 40 jaar. Bij autochtonen is dat minder dan de helft. Asielzoekers uit Sierra Leone, China en Angola zijn vaak jong. Pardonners uit Iran, Syrië, de voormalige Sovjet-Unie en Joegoslavië zijn ouder.

Bijna een kwart van de mensen die onder het generaal pardon vielen, woont in een van de vier grote steden, vooral in Rotterdam (Chinezen, Sierra Leoners en Angolezen) en Den Haag (Turken). Syriërs wonen weer vaak in Overijssel, omdat daar veel Syrisch-orthodoxe parochies zijn. In Limburg wonen relatief veel pardonners uit voormalig Joegoslavië.