Net als vroeger

Het was een enkeling al opgevallen: het verkiezingsaffiche van regeringspartij Verenigd Rusland lijkt sprekend op de poster waarmee de Centrale Kiescommissie de Russische burgers oproept om op 4 december naar de stembus te gaan. Op beide affiches zijn dezelfde donkerblauwe silhouetten afgebeeld van een ouder gezin met kinderen, een bejaardenpaar en een jong gezin met kinderwagen, tegen de achtergrond van een lichtblauwe skyline. Het enige verschil is dat in de linkerbovenhoek van het affiche van de Kiescommissie de Russische vlag te zien is, met de tekst ‘4 december verkiezingen voor de afgevaardigden van de federale Doema van de Russische Federatie’. Bij Verenigd Rusland zijn die woorden vervangen door het partijlogo van de ijsbeer, met daaronder ‘nummer 6’, een verwijzing naar het vakje op het stembiljet. Verder staat er op de poster van de regeringspartij nog in rode letters: ‘Wij behoeden – voor het leven, voor de mensen’ en meldt het affiche van de Kiescommissie ‘Komt en stemt!’ of ‘Stem voor Rusland!  Stem voor jezelf!’
De gelijkenissen vallen in het voordeel van Verenigd Rusland uit, zo blijkt uit een steekproef van vanavond in de Tverskajastraat, in het centrum van Moskou. Ook omdat aan iedere lantaarnpaal een verlicht affiche van Verenigd Rusland was opgehangen, wat de indruk gaf van een naderende partijconferentie. Voorbijgangers, aan wie gevraagd werd waarvoor het veel zeldzamer geëtaleerde affiche van de Kiescommissie reclame maakte, antwoordden zonder aarzeling: ,,Verenigd Rusland.”
Verenigd Rusland ontkent de beschuldigingen in de media dat zij door de affiches van de Kiescommissie te kopiëren de kieswet heeft overtreden. Een partijwoordvoerder zegt dat het copyright voor de afbeeldingen op het affiche bij een Moskous marketingbedrijf is gekocht, maar dat Verenigd Rusland niet als enige over dat copyright beschikt.
Een vertegenwoordiger van de Centrale Kiescommissie, die op persoonlijke titel spreekt, denkt er anders over. Als de affiches inderdaad zo op elkaar lijken, zo zegt hij, dan wordt wel degelijk de indruk gewekt dat de Kiescommissie campagne voert voor Verenigd Rusland.
Veel Russen hebben die conclusie allang zelf getrokken. Voor hen is Verenigd Rusland namelijk al sinds haar oprichting een verlengstuk van de staat, net als in de Sovjet-Unie de Communistische Partij dat was. Zelf ben ik ervan overtuigd dat beide affiches in dezelfde drukkerij worden vervaardigd en dat de opdrachtgever een en dezelfde persoon is: Vladimir Tsjoerov, de voorzitter van de Centrale Kiescommissie en een studievriend van Vladimir Poetin.
Kiezersorganisatie GOLOS heeft inmiddels al 1000 overtredingen van de Kieswet gemeld.