Meer militairen voor koopvaardijschepen

Het ministerie van Defensie gaat vijftig militaire beveiligingsteams inzetten om Nederlandse schepen te beschermen tegen zeerovers voor de kust van Somalië. Ook laat het kabinet de mogelijkheid open om reservisten op te roepen, die moeten helpen bij de piraterijbestrijding rond de Hoorn van Afrika.

De inzet van particuliere beveiligers op koopvaardijschepen – een wens van de rederijen – wordt pas een optie als de inzet van militairen niet afdoende blijkt. Dat zeiden de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie gisteren tijdens een vergadering in de Tweede Kamer over de bestrijding van piraterij.

Met deze maatregelen hoopt het kabinet tegemoet te komen aan de groeiende onrust onder Nederlandse rederijen. Deze week kondigden twee rederijen aan bewapende particuliere beveiligers op hun schepen te willen laten meevaren. Hoewel minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) zei dat die actie strafbaar is en dat er hoge straffen op zullen volgen, acht hij het niet onmogelijk dat in de toekomst wel particuliere beveiligers aan boord van schepen worden toegestaan, onder strenge voorwaarden. Maar, zo voegde hij eraan toe, dat is nu niet aan de orde en bovendien zal er een wetswijziging voor nodig zijn.

Piraterij is een steeds nijpender probleem. Ondanks maatregelen zoals marine-escortes voor konvooien van schepen, is het aantal aanvallen door zeerovers opgelopen tot zo’n vijfhonderd per jaar.

De vijftig teams van mariniers – Vessel Protection Detachments (VPD’s) – die minister Hans Hillen (Defensie, CDA) wil inzetten, zijn vanaf begin volgend jaar beschikbaar. Dit jaar zijn al enkele schepen door dergelijke teams beveiligd. De oppositie eiste gisteren de garantie van de minister dat deze mariniers ook daadwerkelijk ingezet worden. Hillen zei dat de extra militairen voor 2012 begroot zijn en dan ook ingezet zullen worden. De reders betalen een deel van de inzet.

Albert de Heer, bestuursvoorzitter van rederij Fairmount Marine, zei voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer dat zijn rederij onlangs particuliere beveiligers inhuurde om veilig door de Golf van Aden te komen. De militaire steun van Defensie bleek duurder, ruim 100.000 euro meer, en moest bovendien zes weken van tevoren aangevraagd worden. Hij wil dat Nederland, net als Groot-Brittannië onlangs en eerder Frankrijk, Denemarken en Noorwegen, particuliere beveiligers aan boord toestaat. Maar het kabinet houdt dat vooralsnog tegen. „Het geweldsmonopolie behoort toe aan de staat”, zei minister Opstelten. Minister Hillen zal nog onderzoeken of er ook gevechtshelikopters ingezet kunnen worden tegen de piraten.