M-Oosten adviseur Obama vertrekt

President Obama’s speciale adviseur voor het Midden-Oosten, Dennis Ross, heeft gisteren meegedeeld aan het eind van het jaar op te stappen. Zijn vertrek – „omdat ik mijn belofte aan mijn vrouw moest waarmaken” – komt op het tijdstip dat het Israëlisch-Palestijnse conflict zich in een uitzichtloze impasse bevindt en de spanningen rond het omstreden Iraanse nucleaire programma weer oplopen. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

„Er is zichtbaar werk aan de winkel, maar ik had mijn vrouw beloofd niet langer dan twee jaar in de regering terug te keren”, meldde hij in zijn verklaring. Ross (62) was op verzoek van Obama al een jaar langer aangebleven.

Ross werkte als Midden-Oosten-specialist of -gezant onder de presidenten Carter, Reagan, Bush sr., Clinton en nu weer onder Obama. Hij was als zodanig mikpunt van soms zeer scherpe kritiek, waarbij de vraag werd gesteld of hij niet te dichtbij de Amerikaans-joodse gemeenschap en Israël staat om te kunnen bemiddelen.

Ross is immers een van de oprichters van het Washington Institute for Near East Policy van de pro-Israël-lobby (waarheen hij nu terugkeert). Hij gedraagt zich als pleitbezorger voor Israël, zo reageerde Diana Buttu, voormalig adviseur van de Palestijnse vredesonderhandelaars, op Ross’ vertrek. „Tijdens de onderhandelingen handelde hij consistent als verdediger van Israëls illegale nederzettingenonderneming [...] Vandaag zien we de rampzalige gevolgen van de politiek die hij steunde.”

Ross spande zich de afgelopen maanden vruchteloos in de Palestijnse president Mahmoud Abbas af te brengen van zijn plan het lidmaatschap van de VN aan te vragen en in plaats daarvan weer naar de onderhandelingstafel te gaan. Abbas krijgt in de VN-Veiligheidsraad daarvoor naar het zich laat aanzien onvoldoende steun. Evenmin is er op dit moment enig uitzicht op nieuwe vredesonderhandelingen. Die worden geblokkeerd door de doorgaande Israëlische bouw in bezet Palestijns gebied. (Reuters, AP, AFP)