Kamp: ouder krijgt invloed op crèche

Er moet een geschillencommissie komen die oordeelt over klachten van ouders over de kinderopvang. Dat wil minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD). Op die manier hoopt de minister de invloed van ouders op de kwaliteit van hun crèche te vergroten.

Kamp uitte al eerder zijn zorgen over het gebrek aan concurrentie in de kinderopvang. Doordat de vraag naar crèches groter is dan het aanbod, zijn er op veel plekken wachtlijsten. Dat is slecht voor de kwaliteit van de kinderopvang, vindt de minister. „Als ouders een probleem signaleren, gebeurt het wel eens dat een kinderopvanginstelling dat gewoon naast zich neerlegt”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. „En overstappen naar een andere crèche kan niet zomaar door de lange wachtlijsten.”

Daarom is het oordeel van de geschillencommissie bindend: krijgt de ouder gelijk, dan is het kinderopvangbedrijf verplicht het advies op te volgen. Het is nog niet duidelijk of er één landelijke commissie komt, of meerdere. In de commissie zullen „ouders en ondernemers uit het werkveld” plaatsnemen.

Kamp roept crèches ook op om opener te zijn over hun prijzen en de kwaliteit. Ouders moeten straks via de website www.kinderopvangkaart.nl crèches in hun buurt met elkaar kunnen vergelijken. Nu wordt er „nog maar mondjesmaat” gebruik van gemaakt door de sector, zegt de minister. Als het voor eind 2012 niet beter gaat, dan zal Kamp de instellingen tot openheid verplichten met een wet.