Zorgen Kunstraad A'dam om de kleine kunstinstellingen

De Amsterdamse Kunstraad kan zich in hoofdlijnen vinden in het Amsterdamse kunstenplan voor de periode 2013-2016. Voorzitter Gerard de Kleijn van de Kunstraad zegt vooral in te stemmen met het zwaardere accent op cultureel ondernemerschap.

In haar notitie Voor de stad en de kunst kondigde wethouder Carolien Gehrels (Cultuur, PvdA) aan dat 6,5 miljoen euro op Amsterdamse kunstinstellingen moet worden bezuinigd. Dat bedrag komt voor rekening van 13 topinstellingen, wier voortbestaan door het gemeentebestuur wordt gegarandeerd. Voorts resteert een bedrag van 13 miljoen euro voor 16 andere instellingen, verdeeld naar functie: één theaterproductiehuis, één jeugdtheatergezelschap enzovoort. Tot slot is er 13,6 miljoen euro ‘vrije ruimte’ over, voor de circa 300 instellingen die buiten de eerste twee categorieën vallen. In totaal blijft 82,6 miljoen van de huidige 89,1 miljoen over.

De Kunstraad twijfelt of die 13,6 miljoen euro voor de ‘vrije ruimte’ genoeg is. De Kleijn: „De Amsterdamse cultuur bestaat niet alleen bij de gratie van die 13 gerenommeerde instellingen, maar kenmerkt zich door de veelkleurigheid van veel kleine, diverse groepen samen. Wij gaan stevig onderzoeken of dat landschap met deze 13,6 miljoen voldoende is gewaarborgd. Dat is een zorg.”

In de notitie staan nieuwe eisen aan het cultureel ondernemerschap. Bij subsidieaanvragen zullen eigen inkomsten en publieksbereik zwaarder gaan wegen. Instellingen moeten voortaan tenminste 25 procent eigen inkomsten halen om voor subsidie in aanmerking te komen.

De Kleijn benadrukt daarbij wel de noodzaak tot differentiatie: „De ene instelling kan meer aan steun en eigen inkomsten binnenhalen dan de andere. Het accent op ondernemerschap is goed, maar het blijft maatwerk.” Dat geldt ook voor de instapnorm van 25 procent eigen inkomsten. „Het zou kunnen voorkomen dat een groep die drempel niet haalt, maar wel een interessant publiek bereikt. Als de Kunstraad in dat geval overtuigd is van de artistieke kwaliteit, zullen we toch adviseren te subsidiëren. Die vrijheid zullen we zeker nemen.”

Gehrels maakt talentontwikkeling tot taak van de grote instellingen. Dat moet in de praktijk nauwlettend worden gevolgd, vindt de raad. „De gemeente moet controleren of de grote instellingen die taak daadwerkelijk uitvoeren.”