IEA: energiegebruik is gevaar voor de mensheid

Volgens de World Energy Outlook moet de politiek snel ingrijpen om ons energieverbruik om te buigen.

De wereld zit gevangen in een systeem dat fossiele brandstoffen verbruikt. Als de politiek niet snel en krachtig ingrijpt om uit dat systeem te breken, dan warmt het klimaat zozeer op dat grote gevaren dreigen voor de mens.

Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs in zijn gisteren gepubliceerde rapport World Energy Outlook 2011. Het is voor het eerst dat het doorgaans gematigde agentschap zo’n alarmerende toon aanslaat over de gevolgen van het almaar groeiende energieverbruik in de wereld.

Uit het rapport van het IEA blijkt hoe ver de realiteit afstaat van de wens om de wereldwijde CO2-uitstoot snel naar beneden te krijgen. De vraag naar kolen, olie en gas blijft onverminderd stijgen. Om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2 graden Celsius te houden, zou er vanaf 2017 eigenlijk geen enkele fabriek, elektriciteitscentrale of activiteit die CO2 uitstoot meer bij mogen komen. Dat verbod zou in ieder geval tot 2035 moeten gelden.

Het IEA roept op meer te investeren in energiebesparing: zuinigere huizen, auto’s, fabrieken. Ook moet er meer duurzame energie komen. Die is op het moment nog wel duurder, maar verdient zich op termijn makkelijk terug. De schade van klimaatopwarming zal straks vele malen groter zijn.

Of politici in staat zijn via nieuwe maatregelen het energieverbruik om te buigen, betwijfelt het IEA. Er zijn „weinig tekenen” in die richting. Twee jaar geleden accepteerden de wereldleiders tijdens de klimaattop in Kopenhagen dat de opwarming van het klimaat onder de 2 graden Celsius moet blijven om ernstige gevolgen te voorkomen. Sindsdien is er weinig gebeurd. (NRC)