Huurgrens mogelijk toch nog verruimd

Huurders die meer dan 33.000 euro verdienen, kunnen in de nabije toekomst toch in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Volgens PvdA-Kamerlid Jacques Monasch zal een aangekondigde aanpassing van de Europese regels het optrekken van de inkomensgrens nu wel mogelijk maken. Een Kamermeerderheid van PvdA, SP, GroenLinks en PVV wil dit al geruime tijd, maar een compromis tussen vorige kabinetten en de Europese Commissie liet dit niet toe.

Monasch en zijn collega’s van andere partijen vinden de aanpassing dringend nodig en zeggen dat Donner meer vrijheid van Europa kan krijgen dan hij beweert. „De huurmarkt zit helemaal vast. Mensen met een jaarinkomen boven de 33.000 euro die in een corporatiewoning zitten, verhuizen niet. Want dan moeten ze doorschuiven naar een duurdere particuliere woning”, zegt Monasch. Zo komen er geen sociale huurwoningen vrij voor de lagere inkomens. „Er is geen doorstroming, er zijn geen kansen voor starters.”

Volgens een studie van brancheorganisatie Aedes moesten woningcorporaties in de eerste helft van 2011 duizenden huurders met middeninkomens een sociale huurwoning weigeren. Dat is met name een probleem in populaire woongebieden, waar de huurprijzen hoog zijn.

De inkomensgrens is het gevolg van jarenlang getouwtrek tussen Nederland en de Europese Commissie. Corporaties die met staatssteun verhuren aan het middensegment, zouden aan oneerlijke concurrentie doen, volgens Brussel. Na moeizame onderhandelingen kwam Eberhard van der Laan (PvdA) in 2009 met Brussel tot een compromis. 90 procent van alle sociale huurwoningen zou voortaan gaan naar mensen met een inkomen onder de 33.000 euro. Dat was geen scherpe Europese eis, maar een zelf opgelegde beperking.

Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) wordt al enige tijd door de Kamer aangespoord om opnieuw over de inkomensgrens te onderhandelen. Tot nu toe gaf hij geen gehoor aan die oproep. De lossere Europese regels over staatssteun, die in de maak zijn, moeten de minister aansporen om dat nu toch maar eens te gaan doen, vindt Monasch. „Wij zijn het enige land waar die maatregel is ingevoerd.” Bij het ministerie wil men niet vooruitlopen op een Kamerdebat dat vandaag plaatsvindt.