Hulp via internet neemt sterk toe

Het aantal mensen dat online hulp krijgt bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen is in drie jaar tijd verdrievoudigd. Dat blijkt volgens het Netwerk Online Hulp uit onderzoek onder 21 webhulporganisaties en 502 mensen die online hulp hadden gezocht. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag bekendgemaakt.

Vorig jaar kregen 181.000 mensen hulp via chat of e-mail, van wie 73 procent vrouw. Ruim 1,8 miljoen mensen bezochten vorig jaar een hulpsite voor informatie, advies en ondersteuning. Een aantal van deze websites dreigt volgens het netwerk ten onder te gaan omdat ze niet genoeg geld hebben. Verzekeraars kunnen de hulp niet vergoeden als die anoniem wordt gegeven omdat dat oncontroleerbaar is.

Maar anonimiteit is volgens de hulpverleners juist de belangrijkste reden om online hulp te verkiezen boven de gewone hulpverlening (59 procent van de respondenten gaf dat aan). Andere redenen zijn: zelf het tijdstip kunnen kiezen. Ook vinden mensen in geestelijke nood het soms prettiger om schrijvend hun hart te luchten dan pratend.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor 2012 twee miljoen euro uitgetrokken om online hulp in de geestelijke gezondheidszorg te stimuleren. De voorzitter van Netwerk Online Hulp, Frank Schalken, noemt dat „ontoereikend”. Hij vreest dat verschillende succesvolle initiatieven komend jaar omvallen omdat ze het niet langer gefinancierd krijgen. „Het gevolg zal zijn dat mensen weer terug gaan vallen op dure reguliere hulpverlening.”

Netwerk Hulp Online bestaat uit instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties. Deelnemers zijn onder meer Humanitas, Juridisch Loket, Kindertelefoon, Korrelatie, Pestweb, Slachtofferhulp en de Raad voor Rechtsbijstand. Websites die online hulp verlenen zijn onder meer: kopstoring.nl (voor kinderen van psychiatrische patiënten), veiligsamen.nl (huiselijk geweld) en Gripopjedip.nl (voor depressieve jongeren).