Het was een klein oplevinkje

Na een korte opleving krimpt de Nederlandse economie alweer.

Het resulteert in cijfers en prognoses die zwarter zijn dan de slechtste scenario’s.

Nederland Den Haag Rotterdam 28-05-2009 20090528 Foto: David Rozing Leegstaande kantoorruimte, kantoor meubilair bureaustoelen Empty offfice building space Holland, The Netherlands, dutch, Pays Bas, Europe, moeilijke tijden, Nederlandse, Netherlands, niet redden, nieuw, NL, ondernemers, onderneming, ontslag, ontslagen, opdoeken, opheffing, recessie, ruimte, slechte liquiditeitspositie, slow, sluiting, starten, teruggang, werkeloos, werkeloosheid, werkgelegenheid, werkplaats, werkplek, zelfstandige, zelfstandigen, zware recessie, slow going out of business, sluiting winkel, startende ondernemer, starter, te huur, teruggang, werkeloos, werkeloosheid, werkeloosheidcijfer, werkeloosheidcijfers, werkelozen, werkgelegenheid, werkplaats, werkplek, werkruimte, zware recessie Foto: David Rozing/ Hollandse Hoogte
Nederland Den Haag Rotterdam 28-05-2009 20090528 Foto: David Rozing Leegstaande kantoorruimte, kantoor meubilair bureaustoelen Empty offfice building space Holland, The Netherlands, dutch, Pays Bas, Europe, moeilijke tijden, Nederlandse, Netherlands, niet redden, nieuw, NL, ondernemers, onderneming, ontslag, ontslagen, opdoeken, opheffing, recessie, ruimte, slechte liquiditeitspositie, slow, sluiting, starten, teruggang, werkeloos, werkeloosheid, werkgelegenheid, werkplaats, werkplek, zelfstandige, zelfstandigen, zware recessie, slow going out of business, sluiting winkel, startende ondernemer, starter, te huur, teruggang, werkeloos, werkeloosheid, werkeloosheidcijfer, werkeloosheidcijfers, werkelozen, werkgelegenheid, werkplaats, werkplek, werkruimte, zware recessie Foto: David Rozing/ Hollandse Hoogte David Rozing/Hollandse Hoogte

Het was geen opleving, maar een oplevinkje. De Nederlandse economie slaagt er waarschijnlijk niet in om langer dan twee jaar te groeien. Volgens de jongste prognoses van De Nederlandsche Bank krimpt de economie in het huidige vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal. Voor het eerst sinds 2009 daalt het nationaal inkomen weer.

Het gaat nog om kleine stapjes terug. De gebruikelijke onzekerheidsmarge bij dit soort voorspellingen kan van krimp al groei maken. Maar de trend gaat onmiskenbaar naar beneden. Nog de eerste drie maanden van 2012 negatieve groei erbij en er is al weer sprake van een recessie. Dat is wennen voor een economie die de afgelopen veertig jaar gemiddeld 2,5 procent per jaar groeide.

Nu klinkt dat soms wat zwaarder dan het is. Zoals Ronald Reagan ooit zei: een recessie is als je buurman zijn baan verliest, een depressie is als jij hem zelf verliest. Maar net als eind 2008 staan alle meters die een indicatie van de economische toestand geven diep in het rood.

De werkloosheid stijgt drie maanden op rij en nadert het dieptepunt van eind 2009. Het consumentenvertrouwen was in oktober het laagst in de afgelopen acht jaar. De bezuinigende overheid is ook geen impuls voor de economie en werkgevers verliezen razendsnel het vertrouwen om te investeren. En het belangrijkste: de wereldhandel zakt in. Die is voor de Nederlandse economie traditioneel de meest bepalende factor voor de stand van het land.

Een groeiend aantal economen deelt de analyse dat de crisis in de eurozone niet zozeer een probleem is van lidstaten die niet concurrerend zijn en die te veel schulden maken. Zij wijzen op de scheve verhoudingen in de internationale handel.

In Duitsland en Nederland gaat het ook economisch beter omdat deze landen meer exporteren dan importeren. Hun overschotten op de handelsbalans bestaan bij de gratie van tekorten elders. Een surplus bestaat in de wereldhandel alleen dankzij een tekort van een andere natie, want er wordt geen handel gedreven met buitenaardse beschaving. De ‘sterkere’ landen uit de eurozone baseren hun kracht op het op de pof leven van Italianen en Spanjaarden.

Kortom, zelfs bij die spaarzame zonnige cijfers van de Nederlandse economie kunnen vraagtekens worden geplaatst. Het resulteert in een beeld dat snel zwarter is dan de somberste scenario’s. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam op Prinsjesdag niet met één prognose maar ook met een crisisvariant. In dat scenario wordt niet gerekend met 1,5 procent maar met 1,3 procent groei in 2011. Zelfs dat lijkt niet gehaald te worden.

Het maakt een discussie over extra bezuinigingen actueel. Bij de start van kabinet-Rutte besloten de coalitiepartners inclusief gedoogpartner PVV om de begrotingsregels aan te scherpen. De ‘signaalwaarde’ van 2 procent overheidstekort is niet meer het vertrekpunt om in te grijpen in de overheidsfinanciën. Voortaan is een negatieve afwijking van 1 procentpunt van de prognoses al voldoende.

Op Prinsjesdag bleek de voorsprong, die het kabinet met het gezond maken van de overheidsfinanciën had ingebouwd, omgeslagen in een bescheiden achterstand. In 2012 stevent de regering af op een tekort van 2,9 procent van het bbp in plaats van de geplande 2,7 procent. Een verslechtering naar 3,7 procent is bij economische krimp snel gerealiseerd. Wie herinnert zich niet de enorme snelheid waarmee het overheidstekort in 2009 opliep? Dat kwam niet zozeer door de banken die gesteund moesten worden, maar door de krimp van de economie door de instortende wereldhandel.

Dan maar 5 miljard bijsnijden op de Rijksbegroting, bovenop het pakket van 18 miljard euro? Het kabinet ziet dat wel zitten, maar de vraag is of zij voldoende steun kunnen vinden. De PVV heeft grote moeite met nog meer bezuinigingen, evenals sommigen in het CDA. De economie zweet van angst, niet van het hoge tempo waarin het draait. En Rutte transpireert straks van het saneren.

    • Jeroen Wester