Forse daling van de winst voor verzekeringsconcern Aegon

Aegon houdt rekening met een blijvend lage rente. Dat heeft grote gevolgen voor een verzekeringsconcern. De verliezen zijn genomen.

Verzekeringsconcern Aegon heeft in het derde kwartaal een nettowinst geboekt van 60 miljoen euro, tegen 657 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

„De daling van het resultaat werd vooral veroorzaakt door lagere aandelenmarkten, een sterke daling van de rente en verdere verzwakking van de Amerikaanse dollar”, zei topman Alex Wynaendts vandaag in een toelichting op de kwartaalcijfers.

De voortdurend lage rentestand heeft gevolgen voor de inkomsten van Aegon. „En we moeten ons voorbereiden op een lange periode met de huidige lage rente”, zegt financieel directeur Jan Nooitgedagt. De verzekeringsmaatschappij heeft de lange termijn aannames verwerkt en dit leidde tot een, eenmalig, verlies van bijna 170 miljoen euro.

Niet alleen het resultaat, maar ook de balansverhoudingen van Aegon zijn in het derde kwartaal verslechterd De solvabiliteitsratio, volgens de normen van toezichthouder De Nederlandsche Bank, bedroeg eind september 191 procent. Eind juni was dat nog 200 procent en eind maart 210 procent. Het beheerd vermogen bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 404 miljard euro – tegen 413 miljard aan het eind van 2010.

Aegon heeft de portefeuille van Griekse, Portugese en Spaanse obligaties „nagenoeg helemaal afgebouwd”, zegt Nooitgedagt. Italië heeft voor de verzekeraar „een hoog risicoprofiel” en dat is de reden geweest om de investeringen in Italiaanse staatsobligaties de afgelopen tijd te verminderen naar 65 miljoen euro. „Dat hoge risicoprofiel wordt vandaag de dag bewezen”, zegt Nooitgedagt, waarbij hij verwijst naar het percentage van 7 voor een 10-jaars obligatielening jaar. Ook de premies op credit default swaps, de verzekeringen van schulden tegen wanbetaling, stegen naar het hoogste punt ooit. „Er moet zeer snel een oplossing worden gevonden voor het Italiaanse probleem”, zegt Nooitgedagt „want de dreiging van een olievlekwerking ligt op de loer”.

Het resultaat voor belastingen daalde bij Aegon in het derde kwartaal tot 361 miljoen euro, 20 procent minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Van dit resultaat wordt zo’n 85 procent in de Verenigde Staten gerealiseerd. „Vooral de pensioengerelateerde producten doen het goed”, zegt Nooitgedagt. Dit komt niet tot uiting in de cijfers, want „dit werd meer dan tenietgedaan door de zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro”. In Nederland daalde het resultaat met 30 procent tot 68 miljoen euro. Dit bedrag was hoger geweest als er geen voorziening was genomen voor langlevensrisico van 24 miljoen euro.

Bij Aegon werken 26.000 mensen in twintig landen in Amerika, Europa en Azië. In reactie op de kwartaalcijfers steeg de koers op de Amsterdamse beurs met bijna 4 procent.