Dieren vogelvrij in nieuwe Natuurwet

Staatsecretaris Bleker zint op een nieuwe Natuurwet, die alleen nog de met acuut uitsterven bedreigde diersoorten beschermt. Alle andere diersoorten raken hun bescherming kwijt, ook kwetsbare soorten. Er zijn grote bezwaren tegen deze wet, zoals:

De nieuwe Natuurwet verplicht provincies om soorten die van oorsprong niet in Nederland thuishoren volledig uit te roeien. Hierbij wordt er gemakshalve vanuit gegaan dat deze dieren altijd en overal schadelijk zijn. Het welzijn van de dieren speelt hierbij geen enkele rol. Er wordt ook niet gekeken naar mogelijke alternatieven, zoals het opvangen van deze dieren in gespecialiseerde opvangcentra, of het vangen, onvruchtbaar maken en weer terugplaatsen van deze dieren.

Ook verwilderde huisdiersoorten worden vogelvrij verklaard. Daarbij maakt het niet uit of het om een ontsnapte huiskat of een verwilderde exoot gaat. Ook deze dieren mogen zomaar afgeknald worden.

Het belang van dieren wordt in de wet volledig ondergeschikt gemaakt aan economische belangen. Juist levende wezens die niet voor zichzelf kunnen opkomen, verdienen bescherming.

Nergens in de wet wordt de intrinsieke waarde van dieren erkend. Er is dan ook nauwelijks sprake van terughoudendheid ten aanzien van het verstoren of doden van dieren.

Juist de handel in exotische dieren blijft buiten schot. Er worden dagelijks duizenden exoten ons land ingevoerd, met alle risico’s van dien. Doordat er nauwelijks zicht is op de handel en deze onvoldoende wordt ingeperkt, is het risico op op mensen overdraagbare ziekten groter dan noodzakelijk.

David van Gennep

Directeur en bestuurder Stichting AAP

    • David van Gennep
    • Bestuurder Stichting Aap