91 procent minder winst voor Aegon

Aegon heeft in het derde kwartaal een fors lagere winst geboekt door lagere rentestanden, lagere aandelenmarkten, ongunstige wisselkoersen en hogere voorzieningen voor langlevenrisico. De nettowinst zakte op jaarbasis 91 procent in tot 60 miljoen euro van 657 miljoen euro. Dat meldt persbureau Dow Jones.

Het onderliggend resultaat voor belastingen daalde tot 361 miljoen euro, een daling van 20 procent ten opzichte van 452 miljoen euro hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Zes door Dow Jones gepolste analisten hadden een nettowinst van 173 miljoen euro verwacht en een onderliggende winst voor belasting van 335 miljoen euro.

“De uitdagende omstandigheden op de financiële markten hebben een duidelijk stempel gedrukt op de resultaten”, aldus chief executive Alex Wynaendts in een toelichting. Hij wijst daarnaast op de ‘sterke kapitaalpositie’ en ‘veerkrachtige distributie’.

De totale verkopen namen in de driemaandsperiode met twee procent toe tot 1,6 miljard euro, vooral door sterke pensioenverkopen en beleggingspolissen in de Verenigde Staten. De verkopen van levensverzekeringen daalde daarentegen.

De onderliggende winst zakte in zowel Amerika, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de zogenaamde nieuwe markten. Door de lage rentestand heeft Aegon de langetermijnaannames voor de rente herzien, wat een ‘aanzienlijk negatief effect’ had op de winst. Ook de zwakke dollar drukte het resultaat. De kernkapitaalratio kwam uit op 73,6 procent en ligt daarmee op schema voor de doelstelling de ratio eind 2012 uit te laten stijgen boven de 75 procent, aldus de Haagse verzekeraar.

    • Lex Boon